Advokatska kancelarija Milenković Beograd, Stari Grad

Advokatska tarifa

Krivični postupak - Tarifni broj 1


Krivični postupak

Tarifni broj 1
Zaprećena kazna do 3 godine od 3 do 5 godina od 5 do 10 godina od 10 do 15 godina Preko 15 godina
Odbrana i pristup
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca - sa 1 započetim satom pripada i za Saslušanje u policiji Prepoznavanje osumnjičenog u pretkrivičnom postupku pred OUP 18.000,00 24.000,00 31.500,00 46.500,00 61.500,00
Zastupanje oštećenog, Odložen pretres, Razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru, Poverljiv razgovor sa osumnjičenim Prijem rešenja o zadržavanju - sa 1 započetim satom 9.750,00 12.750,00 16.500,00 24.000,00 31.500,00
Sastav podneska
ŽALBA okrivljenog privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi 33.000,00 45.000,00 60.000,00 90.000,00 120.000,00
Ponavljanje postupka Zaštita zakonitosti, Prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji predlog sporazuma za priznanje krivice Prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužba za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, zalba oštećenog, molba za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje postupka 16.500,00 22.500,00 30.000,00 45.000,00 60.000,00
Ostali podnesci 8.250,00 11.250,00 15.000,00 22.500,00 30.000,00

Postupci gde je odredjena vrednost spora (procenjivi predmeti) Tarifni broj 13

Postupci gde je odredjena vrednost spora (procenjivi predmeti)

Tarifni broj 13
Vrednost u dinarima Sastav podneska Zastupanje i pristup
PODNESAK ŽALBA ROČIŠTE ODLOŽENO
1/2 PODNESKA
+ 1.500,00 din
-
450.000,01
6.000,00 12.000,00 7.500,00 4.500,00
450.000,01
750.000,00
9.000,00 18.000,00 10.500,00 6.000,00
750.000,01
1.500.000,00
11.250,00 22.500,00 12.750,00 7.125,00
1.500.000,01
3.000.000,00
16.500,00 33.000,00 18.000,00 9.750,00
3.000.000,01
6.000.000,00
22.500,00 45.000,00 24.000,00 12.750,00
6.000.000,01
12.000.000,00
30.000,00 60.000,00 31.500,00 16.500,00
12.000.000,01
24.000.000,00
37.500,00 78.000,00 39.000,00 20.250,00
24.000.000,01
48.000.000,00
45.000,00 90.000,00 46.500,00 24.000,00
od 48.000.000,01
do 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od
45.000,00 din se uvećava za
po 30,00 din
45.000,00
+ po 30,00 din
Podnesak
+ 100 %
45.000,00
+ po 30 din
+ 1.500,00 din
1/2 podneska
+ 1.500,00 din
od 120.000.000,01
do 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 dinara nagrada od
52.200,00 din se uvećava za
po 30,00 din
52.200,00
+ po 30,00 din
Podnesak
+ 100 %
52.200,00
+ po 30 din
+ 1.500,00 din
1/2 podneska
+ 1.500,00 din
preko 300.000.000,01 na započetih
4.500.000,00 dinara nagrada od
58.200,00 din se uvećava za
po 30,00 din
58.200,00
+ po 30,00 din
maksimalno
do 88.200,00
Podnesak
+ 100 %
58.200,00
+ po 30 din
maksimalno
do 88.200,00
+ 1.500,00 din
1/2 podneska
+ 1.500,00 din

Postupci bez izražene vrednosti spora (neprocenjivi) Tarifni broj 14

Postupci bez izražene vrednosti spora (neprocenjivi)
Tarifni broj 14
Vrsta spora Sastav podneska Zastupanje i pristup
PODNESAK ŽALBA ROČIŠTE ODLOŽENO
Smetanje poseda, Razvod, Neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji pred sudom časti, porodični (vanparnica), upis u katastar - neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i porodični i ostali), upis u APR 16.500,00 33.000,00 18.000,00 9.750,00
Postupci pred državnim organima ostali 19.500,00 39.000,00 21.000,00 11.250,00
Službenosti, stambeni odnosi, prekršaji pred policijom, ostali sporovi OS
22.500,00 45.000,00 24.000,00 12.750,00
Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS 25.500,00 54.000,00 27.000,00 14.250,00
Zakonsko izdržavanje 6.000,00 12.000,00 7.500,00 4.500,00
Vršenje roditeljskog prava 11.250,00 22.500,00 12.750,00 7.125,00
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa (neprocenjivo), ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS 30.000,00 60.000,00 31.500,00 16.500,00
Ostali sporovi pred Upravnim sudom 36.000,00 72.000,00 37.500,00 19.500,00
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) 45.000,00 90.000,00 46.500,00 24.000,00

Posebna pravila tarifiranja advokatskih usluga, Advokatski pravni saveti I deo

POSEBNA PRAVILA TARIFIRANJA ADVOKATSKIH USLUGA
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI - VRSTE UGOVORA I IZNOS NAGRADE U DIN.
UGOVOR ORTAČKI, GENERALNI (OPŠTI), STATUT, OSNIVAČKI AKTI 30.000,00
KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKE STVARI, PREDUGOVORI, POJEDINAČNI AKTI DRŽAVNIH ORGANA I LOKALNE SAMOUPRAVE 22.500,00
ZAVEŠTANJE (NEPROCENJIVO), OSTALI NEPROCENJIVI UGOVORI, POJEDINAČNI AKTI PRAVNIH LICA 19.500,00
PUNOMOĆ 13.500,00
OSTALE IZJAVE 11.250,00
UGOVOR O POSLUZI 16.500,00
UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU ILI POSREDOVANJU, OPŠTI AKTI PRAVNIH LICA 25.500,00
OPŠTI AKTI DRŽAVNIH ORGANA I LOKALNE SAMOUPRAVE 37.500,00

Posebna pravila tarifiranja advokatskih usluga, Advokatski pravni saveti II deo

ADVOKATSKI PRAVNI SAVETI
USMENI ADVOKATSKI PRAVNI SAVET 50% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
PISMENI ADVOKATSKI PRAVNI SAVET 100% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
UGOVORI I OPŠTI AKTI 1,5 % OD VREDNOSTI PREDMETA UGOVORA ILI PRIMENA TARIFNOG BROJA 13
ADVOKATSKE OPOMENE PRED UTUŽENJE I DRUGE 50% OD TARIFNOG BROJA
PREGLED I RAZMATRANJE SPISA - DOKUMENTACIJE OD STRANE ADVOKATA 50% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
PREGLED ZEMLJIŠNIH I DRUGIH KNJIGA, SUDSKI IZVODI, PREPISI,
KLAUZULE PRAVOSNAŽNOSTI I IZVRŠNOSTI, DRUGI RAZNOVRSNI IZVODI POTVRDE ITD.
20% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA
ZAPOČETI SAT - KONSULTATIVNI SASTANAK - KONFERENCIJE 1.500,00 DINARA
DOPISI 3.000,00 DINARA
ZASTUPANJE VIŠE STRANAKA OD STRANE JEDNOG ADVOKATA
ZA SVAKU NOVU STRANKU DODATNIH +50%
ADVOKAT I KLIJENT MOGU ZAKLJUČITI SPORAZUM O BESPLATNOM ZASTUPANJU ODNOSNO SPORAZUM KOJIM SE KLIJENT OBAVEZUJE DA ADVOKATU ISPLATI DO 30% OD UKUPNOG
IZNOSA NAPLAĆENOG U SPORNOM PREDMETU ODNOSNO IZNOSA KOJI KLIJENTU
BUDE ISPLAĆEN OD SUPROTNE STRANE ITD.

Napominjemo da je ovo zvanična nova Advokatska tarifa u Republici Srbiji koje se mora pridržavati svaki advokat, ali je ovo samo njen pojednostavljen i tabelarni prikaz.

Imate pitanja ili nedoumica u vezi pravne pomoći?

Potrebna Vam je usluga savetovanja i zastupanja, kontaktirajte nas.


+381 63 415 739

+381 60 441 5739

advmilenkovic@yahoo.com

info@advmilenkovic.com

Kontakt

  • Advokatska kancelarija Milenković
  • Kapetan Mišina 15 Beograd, Stari Grad
  • advmilenkovic@yahoo.com
    info@advmilenkovic.com

Telefoni


  • Mob: +381 63 415 739

  • Mob: +381 60 441 5739