Advokatska kancelarija Milenković Beograd, Stari Grad

Advokat Nemanja Z. Milenković

Rođen 22.09.1981. godine u Kruševcu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005 godine.

Kao druga generacija advokata u svojoj porodici poseduje veliko iskustvo koje je stekao radeći :

 • U Drugom opštinskom sudu u Beogradu
 • U advokatskoj kancelariji Zorana Ž. Milenkovića u Kruševcu
 • U advokatskoj kancelariji Vladimira Stojkovića u Kruševcu
 • U birou za promet nekretnina Milenković

Advokat Milenković Nemanja je rođen 1981.godine u Kruševcu. Nakon završene Srednje ekonomsko-trgovinske škole, odsek pravni tehničar, preseljava se u Beograd i upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu na kom je diplomirao sa 23 godine.
Još kao srednjoškolac je pokazivao interesovanje za celokupnu pravnu materiju, a prva praktična znanja je stekao uz oca Zorana Milenkovića koji je čuveni kruševački advokat. Nakon završenog fakulteta, karijeru započinje u jednoj eminentnoj advokatskoj kancelariji, dok dalje usavršavanje nastavlja kao pripravnik Drugog opštinskog suda u Beogradu.
Sertifikat Pravosudne akademije o posedovanju posebnih znanja iz oblasti prava deteta i krivičnopravne zaštite maloletnih lica advokat Milenković Nemanja stiče 2015.godine.
Član je Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda. Advokat Milenković Nemanja, uspešno saradjuje i sa ostalim advokatskim kancelarijama.
Govori engleski i ruski jezik.
Kao investitor u nekretninama stekao je neprocenjivo znanje u vezi sledećih oblasti pravnog delovanja vezanih za nepokretnosti: ugovorno i poresko pravo, imovinsko-pravni sporovi, posredovanje u zaključenju pravnih poslova, pribavljanje građevinskih i upotrebnih dozvola, uknjižbe i razni drugi upravni postupci vezani za nepokretnosti.

advokat-milenkovic-nemanja

Sporovi protiv banaka

Godinama su sve banke u Srbiji protivzakonito, nametale korisnicima kredita jednu ili više odredaba u ugovoru o kreditu i na taj način prisvajale sebi materijalnu korist, a sve na štetu svojih klijenata, pravnih i fizičkih lica.Više

Zastupanje u vezi sa prometom Vaše imovine

Advokatska kancelarija Milenković će vam olakšati postupak prometa nekretnine nevezano za to da li ste kupac, prodavac ili investitor... Više

Ugovorno pravo

Advokatska kancelarija Nemanja Z. Milenković nastoji da svojim klijentima obezbedi kvalitetne ugovore svih vrsta... Više

Upravno (administrativno) pravo (upravni postupak i upravni spor)

Administracija je problem pitanje u svakoj modernoj državi. Zbog ubrzanog načina života kruta i suvoparna administracija uvek predstavlja kočnicu... Više

Parnica

Advokat Nemanja Z. Milenković stoji Vam na raspolaganju za pružanje pravne podrške u raznim parničnim postupcima... Više

Krivično pravo

Višegodišnje iskustvo u krivičnim postupcima i to u odbranama prvenstveno za krivična dela: teška krađa, razbojništvo, razbojnička krađa, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, neovlašćeno držanje opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, iznuda ...Više

Prekršajno pravo

Nastupanje kao branioca okrivljenog i punomoćnika oštećenog u svim prekršajnim postupcima, a posebno za saobraćajne prekršaje, ometanje javnog reda i mira, poreske i carinske prekršaje, kao i druge vrste prekršaja... Više

Privredno pravo

Izrada svih vrsta ugovora u privredi, Prometi udela u društvu sa ograničenom odgovornošću – prenos, prodaja, kupovina vlasničkih udela... Više

Radno pravo

Zaštita Vaših prava po osnovu rada, Izrada ugovora o radu, Pravni saveti u vezi radnih odnosa... Više

Porodično pravo

Zastupanje u postupcima određivanja starateljstva i zakonskog izdržavanja, Zastupanje u postupku razvoda i prestanka braka, Deoba bračne tekovine ... Više

Nasledno pravo

Tumačenje testamenta, Povećanje ili smanjenje naslednog dela supružnika ... Više

Autorsko pravo

Pokretanje postupaka radi povrede autorskih prava, Zastupanje u postupcima po tužbi u ime i za račun tuženog ... Više

Poresko pravo

Porez je glavna stavka u budžetu svake države. Svako ko prihoduje i otvara neku firmu neophodno je da ima prave informacije o njegovom oporezivanju... Više

Advokatska kancelarija Milenković, Beograd

Ugovorno pravo

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o zakupu nepokretnosti, ugovor o ustupanju i raspodeli imovine, ugovor o poklonu, kao i sastavljanje svih drugih vrsta ugovora

Dobro sastavljen ugovor Vam štedi vreme i novac, ne dozvolite sebi da zbog lošeg ugovora koji je sastavio ”komšija” dodjete u neprijatnu situaciju i nadjete se u nepovoljnom položaju , naša advokatska kancelarija će vam sastaviti ugovor koji ce vas maksimalno zastiti.

Advokatska kancelarija Milenković, Beograd

Stalnim i novim klijentima, stojimo na raspolaganju 24/7/365.
Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć, usluge savetovanja i zastupanja, kontaktirajte nas.
+381 63 415 739
+381 60 441 5739
advmilenkovic@yahoo.com

Imate pitanja ili nedoumica u vezi pravne pomoći?

Potrebna Vam je usluga savetovanja i zastupanja, kontaktirajte nas.


+381 63 415 739

+381 60 441 5739

advmilenkovic@yahoo.com

info@advmilenkovic.com

Kontakt

 • Advokatska kancelarija Milenković
 • Kapetan Mišina 15 Beograd, Stari Grad
 • advmilenkovic@yahoo.com
  info@advmilenkovic.com

Telefoni


 • Mob: +381 63 415 739

 • Mob: +381 60 441 5739